Gemerek İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam İlhan KAYATÜRK başkanlığında toplandı.

Toplantıda,

A.
1. İlçemizde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Covid-19 temaslısı olarak ev izolasyonunda bulunan vatandaşlarımızda Covid-19’a bağlı semptom gelişmesi durumunda veya başka hastalıklara bağlı oluşabilecek rahatsızlıklarda tanı ve tedavi imkanının sağlanabilmesi için hastaneye müracaat gerekliliği oluştuğunda kişinin 112 Acil Çağrı Merkezine telefonla başvurarak hastaneye gidiş ve izolasyonda geçirdiği adresine dönüş süreci için en fazla 3 saat izin alınmasına, hastanede yapılan acil müdahale, girişimsel işlem, müşahade, ileri tetkik vb. 3 saati aşabilecek zaruri hallerde hastanede yapılan uygulamalar süresince izin alınmasına;

2. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından hastaneye gitmek için başvuran vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj olarak izin verildiği bildirimi yapılmasına;

3. Bu hastaların hastaneye transferinde öncelikli olarak 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden ambulans tahsis edilmesi, bu işlemin gerçekleştirilemediği durumlarda sırasıyla Gemerek Devlet Hastanesinde bulunan Evde Bakım Hasta Nakil Aracı, Kaymakamlığın belirlediği uygun araç veya uygun görüldüğü halde kişinin kendi özel aracıyla hastaneye gitmelerinin sağlanmasına;

4. Bu vatandaşlarımızın kolluk kuvvetlerince yapılan çevirme sırasında 112 Çağrı Merkezinden gelen kısa mesajı göstermesi halinde izin verilen süreler içerisinde cezai işlem uygulanmamasına;

5. Hastaneye giderken temaslı durumda olan bu vatandaşlarımızın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarına;

B.
a. İlçemizdeki tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tüm personelin, “Hayat Eve Sığar” uygulamasını indirmeleri ve mobil uygulaması üzerinden veya 0850 477 0477 nolu telefon numarasından güncel HES kodlarının almalarının sağlanması, İşyerine girişlerde görevli bir personel marifetiyle “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden güncel HES kodlarının sorgulanması, uygulamanın onay verdiği çalışanların Kurumlara girişlerine izin verilmesi ve konunun bizzat sorumlu amirler tarafından hassasiyetle takip edilmesine;

b. İlçemizdeki tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarından hizmet alacak vatandaşlarımızın , “Hayat Eve Sığar” uygulamasını indirmeleri ve mobil uygulaması üzerinden veya 0850 477 0477 nolu telefon numarasından güncel HES kodlarının almalarının sağlanması, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına girişlerde görevli bir personel marifetiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının 11:00 – 16:00 saatleri arası ile sınırlandırılmasına, sabah 11:00’den önce ve akşam 16:00’den sonra sokağa çıkmalarının yasaklanmasına;
C.
Vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin Kaymakamlığımız tarafından alınmasına;

D.
a. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda, gerekli hassasiyetin gösterilmesine;

b. “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden güncel HES kodlarının sorgulanması, uygulamanın onay verdiği vatandaşların Kurumlara girişlerine izin verilmesi ve konunun bizzat sorumlu amirler tarafından hassasiyetle takip edilmesine;

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
a. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası uygulanacaktır.
b. 18.06.2020 tarih ve 2020/20 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince, maske takmayanlara 900 TL para cezası uygulanacaktır.
c. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’’ başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince ‘‘2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.’’ hükümleri gereğince, sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.