Tarım ve Orman Bakanlığı son yıllarda azalan yağışlar sonrasında oluşan kaba yem ihtiyacının karşılanması ve hayvancılıkta maaliyetlerin düşürülmesi amacıyla 'Kaba Yem Açığının Giderilmesi amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor.2022 üretim yılı ilkbahar sezonunda uygulanmaya başlanacak olan "Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projesi" kapsamında adi fiğ, yonca, korunga ve silajlık mısır tohumluğu dağıtımı yapılacaktır. Projeye 04.02.2022 tarihine kadar müracaat alınacaktır.
1-Proje 2022 yılı ilkbahar sezonunda uygulanmaya başlanacak olup kaba yem üretimi için adi fiğ, yonca, korunga ve silajlık mısır ekimi yaptırılacaktır.
2-Tohumluk dağıtımında adi fiğ ve korunga ekim normu 10 kg/da , yonca ekim normu 3 kg/da ve silajlık mısır ekim normu 1 paket/6 da(50.000 adet) olarak uygulanacaktır.
3-Projede bir çiftçi en az toplamda 10 da ve en fazla 50 da için başvurabilecek olup, müracaatta güncel ÇKS’de kayıtlı parseller esas alınacaktır.
4-Proje kapsamında tohumluk için ön talepler alınırken ÇKS belgesi kullanılacaktır. ÇKS belgesinde bulunan parsellerden hangisine ne ekilecekse(adi fiğ, korunga, yonca, silajlık mısır) yetiştiricinin beyanı doğrultusunda ön talep oluşturulacaktır.
5-Projeye ön talepler alınırken adi fiğ ve korunga ekilmesi düşünülen parsellerin 2021 yılında hububat hasadı yapılmış 2022 yılında nadasa bırakılacak veya boş bırakılacak/atıl yerler olmasına dikkat edilecektir.
6-Yonca ve silajlık mısır için yapılan müracaatlarda sulanan parseller dikkate alınacaktır.
7- Projede çiftçi katkı payı % 25, bakanlık hibe desteği % 75 olarak belirlenmiştir.
8-Dağıtımı yapılacak olan tohumlukların ambalaj ağırlıkları aşağıdaki gibidir.
*Adi Fiğ-25 kg
*Yonca-10 kg
*Korunga-25 kg
*Silajlık Mısır-1 pakette 50.000 adet mısır tohumluğu vardır.(1 paket tohumlukla 6 da’lık tarla ekilebilir)