mehmetguclu2603 @ gmail.com

AHLAK VE TOPLUM

            Tarihsel bir geçmişi bulunan, aynı kara parçası üzerinde yaşayan ve ortak değerlere sahip olan insanlar topluluğuna toplum denilmektedir. Toplumun en küçük yapı taşı ailelerdir. Aileler de bireylerin bir araya gelmesiyle oluşur. Yani toplum ile aile arasında et ile tırnak gibi ayrılmaz bir bütünlük vardır. Birinde gelişecek olan olumlu ya da olumsuz bir durum, doğal olarak diğerini de en derinden etkileyecektir. Nasıl ki toplum ile aile arasında ayrılmaz bir ilişki var ise bu iki kavramı manevi yönden besleyen ve geliştiren ahlak ile kültür arasında da çift yönlü bir ilişkinin olduğu çok rahat bir şekilde sezilebilmektedir.

 Uzun ömürlü toplumların tarih sahnesinde isimlerini her daim zikrettirmelerinin yegâne sırrı sahip oldukları sağlam kültürel yapılarıdır. Yine bireylerin hayatlarını anlamlı kılan, onları toplum içinde kabullerini sağlayan birincil ölçüt de sahip oldukları ahlaki değerler ve erdemlerdir. Buradan şunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz; kültürlü toplumlar ahlaklı bireyleri yetiştirmektedirler, ahlaklı bireyler de sağlam temeller üzerinde yüzyıllara meydan okuyacak kültürlü toplumları oluşturmaktadırlar. Görüldüğü üzere her ikisi de birbirini pozitif anlamda desteklemektedirler.

Toplumun ahlaklı bireylerden oluşması gerekmektedir.  Ahlaklı bireylerden oluşan toplum güçlü bir toplumdur. Çünkü bu toplumdaki bireylerin birbirleriyle olan etkileşimleri ve iletişimleri oldukça sağlıklıdır. Bundan dolayı böylesi bir toplum kolay kolay başka kültürlerden yozlaşma anlamında etkilenmez ve onlara hayran olup onları taklit etmez. Kısacası değerlerini her daim muhafaza eder. Çünkü bireylerde var olan milli ve manevi refleksler, bu tip konularda depreşerek toplumu bir kalkan görevi üstlenircesine korur.

Ahlaklı ve karakterli bireylerin azlığı durumunda, toplum da aynı paralellikte bir o kadar zayıf kalacaktır. Çünkü bu tür toplumlar, yabancı kültürlere ve istilalara son derece açık olduğu için maalesef ona istenilen kıvam verilebilmektedir.  Azınlıkta olan bireyler o toplumu değiştirmekte oldukça zorlanırlar, avuçlarından akıp giden kültürel değerlere sahip çıkamazlar. Çünkü başta da değindiğimiz gibi birinde gerçekleşecek herhangi bir olumsuz durum diğerini direkt olarak etkilemektedir.   

 www.gemerekhaber.com www.gemerekgundem.com.tr.