mehmetguclu2603 @ gmail.com

ALGISAL OYUNLAR

            İnsanoğlu; kendisini, ailesini, yaşamını ve çevresini ilgilendiren hemen hemen her duruma artık materyalist bir bakış açısı ile bakar oldu. Çünkü gelişen küresel dünyada insanların gelecekle ilgili kaygıları, hep aynı konu üzerinde yoğunlaştırılmak istenmekte. Yani günümüzde insanlardan “Geleceklerini” “Ekonomik” açıdan değerlendirmeleri istenmektedir. “Ekonomik kaygıların çözülmesi ile her şeyin yoluna gireceği/yolunda gideceği” inancı insanların algılarına yerleştirilmiş durumda. Bundan dolayı insanlar, başarıya odaklı yaşamaktadırlar. Bu uğurda kendilerinin tabi oldukları milletleri millet yapan o müstesna değerlerden rahatlıkla vazgeçilebilmekte, en masum haliyle yozlaşma ve kültürel istilalardan rahatsız olmamaktadırlar. Bilakis bu durumlar birey tarafından ekonomik getiri bandında çok rahat kullanılmaktadır. Örneğin her birey için yabancı dilin gerekliliği algısı o derece abartılmış ve amacından sapmış bir durumda ki; artık insanlarda bir “kimliksizlik” hali vuku bulmuş haldedir. Bugün iş yeri isimlerine baktığımızda, gençlerimizin birbirleriyle olan konuşmalarında yabancı kelimelerin haddinden fazla ve tamamen gereksiz kullanımları bu durumu kanıtlar niteliktedir.

            Neticede dünyalık sayısal değerler, toplumlara mal olmuş manevi değerlerin kat be kat önüne geçmiş durumda. İnsanlarda ilk etapta ekonomik zaaflar oluşturularak onları istedikleri yöne kanalize etmeyi başaran güçler; insanlığı çeşitli algısal oyunlarla çok rahat yönetebilmektedirler. Örneğin insanlara zorla bir şey yaptırılamaz. Yaptırılsa dahi bu durum süreklilik arz etmez. Ancak insanların algıları yönetilerek, belirlenen hedeflere kitleler çok rahat yönlendirilebilmektedir, hem de gönül rızası ile… Algı; alınan bilgilerin zihinde işlenerek idrak edilmesi, yorumlanmasıdır. Yani insanların gördüklerini, duyduklarını anlamlandırmasıdır. Bundan dolayı ney, nasıl gösterilmek isteniyorsa; kitleler de olayları o şekilde ancak yorumlayabilmekte ve anlamlandırabilmektedirler. Bu duruma “Algı Yönetimi” denilmektedir. Bunlar toplumların duygularını etkilemek, belirlenen hedeflere algıları kanalize etmek amacıyla yapılan yayınlardır. Var olan bir durumun gerçekliğinden saptırılarak olayları insanlara farklı göstermek amacıyla da algı yönetimleri yapılmaktadır. Bu sayede kitleler istenilen yeni durumlara rahatlıkla alıştırılmaktadırlar. Algı yönetimi sayesinde hedeflenen konuya, unsura, olaylara insanların duygu ve düşünceleri yönlendirilerek bu alanda geniş bir kamuoyu oluşturulmaktadır. Algı yönetimi, insanlık için iyi yönde de kötü yönde de kullanılabilmektedir. Bu noktada bilinmesi gereken; belirlenmiş olan hedef ve ulaşılmak istenilen amaçtır. Örneğin çok önemli bir sosyal sorumluluk projesinde “Türkiye Çöl Olmasın” gibi insanların algıları yönetilerek insanlar doğa için seferber edilebilir. “Devamı Haftaya” 

www.gemerekhaber.com www.gemerekgundem.com.tr