kaderci_23_58 @ hotmail.com

BİLDİN Mİ DOSTUM?

Bayram sabahına, eren, ne mutlu
Zekatı, fitreyi, veren, ne mutlu
Oruç kıymetini, bilen, ne mutlu
Ramazan gadrini, bildin mi dostum?

Sahura kalkıldı, iftar yapıldı
Gönüller, rahmete, nur a kapıldı
Zincirlere azgın, şeytan çatıldı
Zalim nefse çare, buldun mu dostum?

Boş gönüller, vijdan, merhamet doldu
Oruç la bedenler, mutmain oldu
Ramazan bolluğu, nerede kaldı?
Bereket ten nasib, aldın mı dostum?

Ne mutlu, çoğunca, teravih kıldın
Nebi Sünnetine, saygıyı bildin
Rahmet deryasına, şöyle bir daldın
Tevbe kapısını, çaldın mı dostum?

Bilerek yiyenin, yüreği ezik
Atmış bir kefaret, böyle dir tüzük
Nasipsiz kullara, acırım, yazık
Bedeni çayıra, saldın mı dostum?

Otuz gün orucu, tutana, selam
On bir ay, baş tacı, Sultana, selam
Sivasi, nefsini, ütene, selam
Bayram mesajımı, aldın mı dostum?