mehmetguclu2603 @ gmail.com

ÇOCUK OYUNLARI

Bu haftadan başlamak kaydıyla birkaç hafta çocuk oyunlarının gerekliliğini, çocuk için eğitim açısından, bilgi, beceri, kişilik, karakter açısından önemini, çocuk oyunlarının yozlaşma sürecini, değişimlerini vs. aklımızın yettiği ve kalemimizin yazdığı kadarıyla aktarmaya çalışacağım.

Oyun çocuğun dış dünyayı tanıdığı, keşfettiği; keşfettikçe yeni durum, kavram ve olayları öğrendiği, vaktinin çok büyük bir bölümünü geçirdiği doğal ortamıdır. Oyunu, bir boş vakit geçirme aracı ya da zamanı tarzında düşünmemek gerekir. Oyun çocuk için bir uğraştır, onun belki de çocuğun en mutlu olduğu zamandır. Çocuğun eğitiminde en doğal öğrenme aracı yine oyundur. Çünkü çocuk, yaşam için gerekli olan davranış, bilgi, beceri, his ve düşünme gibi şeyleri oyun içerisinde kendiliğinden öğrenir. Çocuk, gerçek hayatla ilgili birçok tecrübeyi çocukluk yıllarında oyun sayesinde edinir.

Çocuk oyunlarının bilişsel, fiziksel, toplumsal, kişilik ve psikomotor gelişim açısından çocuk için sayılamayacak birçok faydası vardır. Çocuk oyunları, çocukları fiziksel yönden gelişimlerini hızlandırarak onların sağlıklı birer bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Çağımızın önemli hastalıklarından bir tanesi olan aşırı kiloluluğu önler. Oyunlarda çeşitli araçlar kullanarak çocuğun kaslarının ve el becerilerinin gelişimini sağlar. Ayrıca oyunların çeşitliliğine ve yapısına bağlı olarak dikkat, denge, esneklik gibi psikomotor yeteneklerin de gelişimini etkiler. 

Çocuk oyunları, çocukların dil gelişimini ve iletişim becerilerini geliştirir. Onların toplum içerisinde sosyalleşmelerini sağlar. Oyundaki kurallara riayet ederken toplumun koymuş olduğu kurallara, normlara uymaya kendini alıştırmış olur. Oyun oynayan çocuk kolay kolay haksızlık ve mızıkçılık yapmaz. Çünkü bunların sonucunda oyundan çıkarılma ihtimalinin olduğunu bilir. Bu yüzden oyunun kurallarına uyar ve haksızlığa maruz kaldığını düşündüğü zaman da hakkını her alanda aramayı bilir. Ayrıca oyun, çocukta bencillikleri yıkarak paylaşım duygularını geliştirir. Bu sayede oyun çocuğun çevresinde sevilen bir şahsiyet olmasında önemli rol oynar.  Oyunda çocuklar kazanma ve kaybetme gibi iki karşıt duyguyu bir arada, sürekli yaşarlar. Bunun sonucunda çocuklar, kazanmak gibi kaybetmenin de son derece doğal bir durum olduğunu kendi kendilerine kabullenir ve öğrenirler.

Çocukların ileri ki dönemleri için sağlam kişiliklerin oluşmasında oyunun yeri hiç de azımsanmayacak ölçüdedir. Çocuk, oyunda duruma göre tek başına ani kararlar almasını öğrenir. Bu sayede kendine olan güveni artar, sorumluluk bilinci gelişir, takımı adına sorumluluklar alır. Eşduyu kurarak karşı takımın bir sonraki hamlesini tahmin eder.    “Devamı Haftaya”