mehmetguclu2603 @ gmail.com

DEĞİŞİMDEKİ ÇARPIKLIK

            Değerler; toplumların birlik, beraberlik, düzen içerisinde yaşamaları, devamlılıklarını sürdürebilmeleri adına toplum içinde yaşayan bireylerin deneyimleri yoluyla yine toplum için kabul ettikleri ortak düşünce, inanış, ilke ve esasların bütünüdür. Değerlerin en önemli özelliği toplumda birleştiricilik vasfını üstlenmeleridir. Daha önceki yazılarımızda milletleri millet yapan değerlerden söz etmiştik. Bu değerler milletle bütünleşmiş olup, toplumu yönlendiren ve biçimlendiren unsurlardır. Değişim ise hayatımızın karşı konulamaz bir gerçeğidir ve doğanın kanunudur. İçinde yaşadığımız yerkürede zaman durmadıkça, ülke nüfusları ve akabinde ihtiyaçlar arttıkça, teknolojik alanda hızlı ilerlemeler ve buluşlar devam ettikçe değişim bizler için kaçınılmaz olacaktır. İnsanlık bu değişime ister istemez ayak uydurmak zorundadır. Toplumlar dünya sahnesinde güçlü ve sürekli olabilmek için değişmelidirler. Kural çok basit: değişime ayak uyduramayanlar, yok olmaya mahkûmdur. Ancak bütün bunlar bir şartla olabilir, olması gerekir. O da; milletleri millet yapan ortak değerlerden taviz vermemek, onları değişen şartlara ve zamana ezdirmeden toplum nazarında geçerliliklerini her dönem muhafaza edebilmek şartıyla. Aksi bir durumda koskoca bir milletin kendi rızasıyla tarih sahnesinden adını sildirmiş olması işten bile değildir.

            Toplumların sahip olduğu kültürler, değişimi ne kadar arzulayıp arzulamadıklarını, değişime ne kadar açık olup olmadıklarını göstermektedir. Bazı toplumlar değişime sonuna kadar ve her alanda açıktır. Bazı toplumlar ise değişime oldukça kapalıdır ve ihtiyatlı davranırlar. Bizde ise durum oldukça esnek bir haldedir. Çünkü son yüzyılda kültürümüzün maruz kaldığı aşırı yozlaşma, ondaki değişim direncini kırmıştır. Yani ülkemizde değişim, çok kolay yönlendirilebilen bir konumdadır ve bundan da en çok etkilenen maalesef ki değerlerimiz, gelenek ve göreneklerimiz olmuştur. Evet, bazı değişimler milletlerin millet olma yolundaki temel taşlarını zedelemiş, hatta yerlerinden oynatmıştır. Bu değişimlerin tabi ve gerekli olduğunu savunanlar genelde “Dünyada değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” Basmakalıbını kullanırlar. Doğrudur dünyada pek çok şey değişmektedir. Dünyanın nüfusu, iklimi, bitki örtüsü, doğası, ülkelerin sınırları ayrıca bilimi ve teknolojisi vs bunlar tabi olan değişimlerdir. Ancak bu değişim rüzgârını tutup da manevi ve kültürel değerlere yansıtarak bu alanlarda da değişimi arzulamak, milletlerin üniter yapılarının bozulması adına oldukça vahim bir durumdur. Yaşamda birçok nicel durum doğası gereği değişmekte ve değişmek zorunda; ancak milletlerin karakterleriyle özdeşleşmiş olan değerler ve her dönem için geçerli olan evrensel insani duygular kesinlikle değiştirilemez ve değişime de zorlanmaz. Çünkü toplumların kendine has değerleri değiştiği ya da milleti nazarında ehemmiyeti yok edildiği anda artık o milletlerin yeri kurtlar sofrası olacaktır.                           “Devamı Haftaya”

www.gemerekhaber.com www.gemerekgundem.com.tr