mehmetguclu2603 @ gmail.com

TEMEL DEĞERLER “DİN”

            Din, insan hayatının bir parçasıdır. Bireyin, Allah ve diğer canlı varlıklarla olan münasebetlerine yol gösterir. Din, bünyesindeki emirler bütünüyle toplumu biçimlendirerek, sosyal hayatı düzenler. Bundan dolayı din hiçbir zaman toplumun dışında düşünülemez ve toplumdan ayrı değerlendirilemez. İnanmak, insan yaşamında yemek yemek gibi, su içmek gibi, nefes almak gibi çok tabi bir ihtiyaçtır. İnanma ihtiyacı, insanların fıtratında yaratılıştan kaydedilmiştir. İnsanoğlu, yüzyıllar boyunca inanç ihtiyacının doyurulması uğruna aklını kullanarak birçok arayışlarda bulunmuş; kendisini manevi yönden bu şekilde rahatlatmış, nitekim huzura kavuşmuştur. İnsanoğlu, maddi özellikleri yanı sıra aynı zamanda manevi yönleri de var olan bir canlıdır. Bu manevi yön insanın ruh yapısını teşkil etmektedir. Ruhun beslenme kaynağı da inançtır.

            İnanç sayesinde insan, her an kendinde gizil bir güç hisseder ve gönülden iman eden insan, kolay kolay korkmaz. Başına gelen olayları, hastalıkları bir musibet olarak görmez ve bunların Allah’tan geldiğine inanarak sabreder. Dinimiz her yönüyle kolaylıklar dinidir. Çünkü dinimizde de buyrulduğu üzere kimseye taşıyamayacağı yükten fazlası yüklenmez. “Allah, ancak insanı gücünün yeteceği işle mükellef tutar.” (Bakara-286). Dinimiz insanoğlunun hem bu dünya için hem de öbür dünyadaki mutluluğu ve huzuru için vardır. Bugünkü psikolojik sorunlarımızın çoğunun temelinde inanç zayıflığından kaynaklı isyancılık yatmaktadır. İnsanlar ruh yapılarında meydana gelen derin boşlukları maalesef bugün avuç dolusu ilaçlarla gidermeye çalışmaktadırlar.

Din deyince aklımıza tabi ki güzel dinimiz İslam gelmektedir. Çünkü ayeti kerimede de bahsedildiği üzere “Allah katında, din şüphesiz İslam’dır”(Al-i İmran-19),“ ”Kim İslam’dan başka bir dine yönelirse, onun dini kabul edilmeyecektir, o ahirette de kaybedenlerdendir”(Al-i İmran -85) buyrulmaktadır.

Dinimiz İslam, öncelikle sevgi ve barış dinidir. Adaleti, doğruyu, liyakati; anaya babaya, akrabaya, komşuya, yaşlıya, büyüklere saygıyı, hürmeti, yoksullara yardımı emreder. Bugün bir kısım insanlığın hayran olduğu akım ve felsefelerin birçoğu anlayışlarının temellerini inkâr etseler de güzel dinimiz İslam’dan almışlardır. İslam dininin esasları insanın yaratılışına, fıtrat yapısına tamamen uygundur. Yani insanın her an değişebilecek hayat gerçeklerine uygun bir düzendir.                                                   “Devamı Haftaya”

 

 

 

     www.gemerekhaber.com www.gemerekgundem.com.tr