mehmetguclu2603 @ gmail.com

TEMEL DEĞERLER “DİN”

Dinimiz İslam evrensel bir dindir, en son ilahi nizamdır. Onu en güzel açıklayan, ifade eden kitabımız Kur’an-ı Kerim; sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa indirilmiştir. Çoğu ayetlerde “Ey iman edenler!... Ey akıl sahipleri!...” diye hitap edilmekle bütün insanlığın kastedildiği anlaşılmaktadır. Dinimizin, evrensel özelliğinin yanı sıra bütün zamanlara hükmedici ve her dönemi kapsayıcı bir yapıya da sahip olduğu görülmektedir. Geçmişte, şimdi ve gelecekte insanlığı sürekli doğruya ve iyiliğe yönlendiren evrensel kurallar bütünlüğünü içermektedir.

Bu dinin ölümsüzlüğü bizzat Cenab-ı Allah’ın güvencesindedir. “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler; müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar; Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah’ın dilediğine verdiği bir lütuftur.” (Maide-54)

            İnsanlar yani Müslümanlar, dinlerinden dönebilirler, düşman ile dost ve müttefik olabilirler. Bu ayette Allah böylelerinin her dönem çıkabileceğine işaret etmektedir. Şayet böylesi bir durumun yaşandığı bir dönemde dinimizin değil, o topluluğun kaybedeceğini bildirmektedir.  Tarih boyunca birçok toplum İslam’ın bayraktarlığını yapmış ve onun bayrağı hiçbir zaman düşmemiştir. Bu insanlık yeryüzünde var olduğu sürece dinimiz İslam’ı ve kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yaşayıp yaşatacak bir İslam topluluğu muhakkak olacaktır. 

            Dinimiz İslam, insanı merkeze almaktadır ve insanın hem bu dünyadaki hem de öbür dünyadaki mutluluğu İslam’ın önceliklerindendir. İslam; insanı, insanlığı içine düştüğü bataklıktan, çıkmazlardan kurtarıp yüceltmeyi, yükseklere çıkarmayı hedefler. Bundan dolayı dinimizin en önemli felsefelerinden birini güzel ahlak oluşturmaktadır. Dinimizde kesinlikle zorlama yoktur. “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara -256) Sadece nimetlerin en güzeli olan dinimizi tebliğ etmek vardır. Şu noktayı özellikle vurgulamadan geçemeyeceğim. Dinimizi karalamak adına bir takım insanlar tarafından “cihad” mevzusu çarptırılmaktadır. Özellikle dinimizin sanki “savaşı emreden, kan akıtmayı çok seven” bir din olduğu insafsızca insanlığa yansıtılmak istenmektedir. Bu din mademki tüm insanlığa inmiştir. O halde bu nimetten bütün insanlığın faydalanması gerekmektedir. Uyup uymamak, inanıp inanmamak, kabul edip etmemek tamamen insanın iradesine bırakılmaktadır ve insanoğlu bu konuda sonuna kadar hürdür. Tarih boyunca İslam’ın sancaktarlığını yapmış olan atalarımız da bu dini tebliğ ederken karşılarına çıkan engelleri bertaraf etmişlerdir. Şayet bu dini gönül rızası ile kabullenenler için, ne zaman ki eziyete maruz kalmışlarsa ancak o zaman o bölgeye müdahalede bulunmuşlardır.                                                               “Devamı Haftaya”  

www.gemerekhaber.com www.gemerekgundem.com.tr