mehmetguclu2603 @ gmail.com

TEMEL DEĞERLER “MİLLET”

Her bir satırı şan ve şerefle dolup taşan tarihi geçmişimiz, eşsiz özellikleriyle on bin yıllık mazisiyle dilbilimcilere göre dünyanın en güçlü ve en eski dili olan Türkçe’miz,  zorluklardan, kötü şartlardan yılmayıp üstesinden gelen savaşçı özelliğimiz ve güzel dinimiz İslamiyet ile hemhal oluşumuz; bu özelliklerin hepsi Türk Milleti’nin geleneksel karakterlerini oluşturmaktadır.

Bugün milletimiz milli ve özgün değerlerinden soğutularak kendi özüne küstürülmeye çalışılmaktadır. Milletimizde maalesef kuşaklar arası çatışmaları, kırılmaları görmek mümkündür. Ancak Türk gençliğinde vuku bulan ya da buldurulmaya çalışılan bu değişikliklerin, yıpranmaların millet olarak sadece dış kabuğumuzu çatlattığına inancım tamdır. Allah’a şükür milletimizin özü de mayası da sapasağlamdır. Her daim günlük hayatta görüldüğü üzere; bir kurumun ya da bir bireyin toplumun genel çıkarlarının yararına hareket etmesi durumunda, toplumsal duyarlılıklarda yurdum insanının her birinin ortak tepkisi yapıcı yönde olmaktadır.  Kimi insanlarımızın dış kabuklarında çatlaklar meydana getirmeyi başarsalar da Türk Milletinin her bir ferdi ortak değerlerinin tehlikeye düştüğünü anladığı anda tek bir gaye altında birleşmeyi bilmiştir, bilecektir.

               Şu an milletimizin tek eksiği beslenme kaynaklarının tıkanmış olması yani beslenme kaynaklarının zayıflığıdır. (Bu duruma ileride değineceğiz.) Tek eksiğimiz vatandaş olarak milli şuurumuzun bir türlü istenilen düzeyde uyanmıyor olmasıdır.  Günümüzde küreselleşme adı altında her türlü değerimize nüfus edilmeye ve akabinde de kasıtlı olarak yozlaştırılmaya çalışılmaktadır. Gençliğe başta sosyal medya olmak üzere birçok kitle iletişim araçları aracılığıyla sunulan izlenceler; bireylerde kıyaslamaların, o kültür ve milletle ilgili hayranlıkların uyanmasına sebebiyet vermektedir. Bununla beraber kişide kendi milletine karşı hiç istemediğimiz “küçümseme, aşağılık duygusu” gibi saçma sapan düşünceler de gelişmektedir.

Bu durumun yegâne sebebi; bireyin, Türk Milleti’nin bir ferdi olarak şereflendiğinin, kendi özünde var olan cevherin farkında olmayışındandır.  Tarihte olduğu gibi günümüzde de bizim bizden başka dostumuz olmayan bir ülkeyiz. Gün birlik, beraberlik günüdür. Milli bilincin alevlenip o cevherin gün yüzüne çıkması dileğiyle…

  www.gemerekhaber.com www.gemerekgundem.com.tr