mehmetguclu2603 @ gmail.com

ÜÇ HASLET

“İyilik, Güzellik, Doğruluk”

            İnsanoğlu, kendisiyle beraber dünya yaşamını paylaştığı diğer varlıklara kıyasla üstün meziyetlere hasıl olmuş bir canlıdır.  Zira Yüce Allah’ın 99 isminin zerre derecede tecellisi, insanoğlunda vuku bulmuş vaziyettedir. İnsanoğluna bahşedilmiş olan bu özellikleri ile aynı zamanda yaratılış gayesi birlikte irdelendiğinde onun için yeryüzünün halifesi yakıştırması yanlış olmasa gerek. İslam, insanın sahip olduğu bu özelliklerinden dolayı onu merkeze almakta ve yaratılmış olan her varlığı istifade noktasında ona sunmaktadır. İslam dininde insan en yüce varlıktır. Bundan dolayı İslam; insanlara hor bakmayı, küçümsemeyi, kötülemeyi, aşağılamayı, kula kul olmayı kesin bir dille yasaklamakta bunun yanında köleliği de hoş karşılamamaktadır. Çünkü dinen herhangi bir insanın başkaca bir insandan üstünlüğü bulunmamaktadır.

Yeri gelmişken yanlış anlama ve aktarımları bertaraf etme adına bu konuyla ilgili birkaç cümle ifade etmenin doğru olacağı kanaatindeyim. Kimilerince İslam’ın köleliğe onay vermesi veya insanları teşvik etmesi gibi iddialar, eksikliği ile beraberinde yanlıştır. İslam; köleliği asla emretmemiştir, yasaklamamıştır da. Özgür kişilerin sahip olduğu hakların aynısına kölelerin onurlarını korumak adına onların da sahip olduğunu birçok yerde ifade etmektedir. O dönemde milletler savaşanlarda esir aldıkları insanları doğal olarak köleleştiriyorlardı. Çünkü köleleştirmeseler onları savaş suçlusu olarak infaz etmeleri gerekiyordu. İslam, kabileler arasındaki savaşlara son vererek kölelik kaynaklarını kurutmuştur. Bunun akabinde köle edinmeyi zorlaştırmakla beraber insanlara kölelerin azat edilmesinde de teşvik edici olmuştur. Yazının giriş bölümünde değinildiği üzere Yaratıcı, insanoğluna kendisinde var olan özelliklerinden zerre derecede vererek, insana ayrı bir üstünlük kazandırıp yeryüzüne halife olarak gönderirken; aynı insana Allah tarafından kölelik vasfının yakıştırılmış olması hiç de tutarlı olmamaktadır.  Görüldüğü üzere bu iddialar yersiz ve mesnetsizdir. Neticede “Kölelik” mevzuu uzun uzadıya ele alınacak ve işlenecek bir konu olmasına müteakip, bu makalenin anlaşılırlığı açısından kâfi derecedeki bu bilginin yeterli olduğu kanaatindeyim.

Yaşanılabilir bir ortam, toplum ya da dünya için insanın payına düşenler o denli basit ve doğal ki… Sadece yaratılışında kendisine bahşedilmiş olan kimi güzel özelliklerini yaşatması, yaşamda onları ön plana çıkarması yani yaratılış fıtratına uygun olarak insan olmanın erdemlerini etrafına yansıtması yeterli olacaktır. Bunun için de her insanda var olan, kimilerinde şu an bastırılmış olsa da arzu edildiği an açığa çıkarılabilen şu üç hasletin hayatta öncelenmesi ve vakit geçirilmeden eyleme dökülmesi gerekmektedir. Çünkü dünyayı bu üç haslet kurtaracaktır: “İyilik, Güzellik, Doğruluk”…                                    “Devamı Haftaya”

www.gemerekhaber.com www.gemerekgundem.com.tr