mehmetguclu2603 @ gmail.com

ÜÇ HASLET

“İyilik, Güzellik, Doğruluk”

            Günümüzde toplum olarak insanlık adına en çok ihtiyaç duyulan hasletlerden biri de şüphesiz ki doğruluk ve dürüstlüktür. Doğruluk; dile getirilen ya da eyleme dökülen duygu ve düşüncelerin gerçeğe uygun olması durumudur. Doğruluk; insanın bütün yönleriyle doğru olması işidir. Yani sadece yalan söylememesi, doğru sözlü olması değil; aynı zamanda özünde, sözünde, işlerinde, davranış ve tutumlarında her türlü eylem ve söyleminde doğruluğu kendisi için şiar edinmeyi bilmesi gerekmelidir. Toplumda kimi zaman öyle anlar yaşanır ki insan “pes artık” demekten kendisini alamaz. Günümüzde birçok insan yemini, yalanlarına alet etmekte hiçbir sakınca görmemektedir. Özellikle alışveriş gibi insan ilişkilerinin ve karşılıklı itimat duygularının yoğun yaşandığı durumlarda insanların sırf daha fazla gelir elde edebilmek adına karşıdaki muhataplarını inandırmak için -kandırmak için- büyük yeminler ederek gerçek dışı ifadeleri kullanmaları artık sıradan bir hal almış durumda. Üç-beş kuruşluk dünyalıklar uğruna doğru olandan şaşma, karşıdakini kandırma eylemi birkaç denemeden sonra artık insanda alışkanlık haline gelmektedir. Çünkü kişi tarafından baş vurulan bu yöntem, onun dünyalık çıkarlarına mükemmel derecede hizmet etmektedir.

            Halbuki değer olarak her fırsatta nitelendirdiğimiz ve kabul ettiğimiz gerek dinimizin gerekse de Türklüğümüzün temel dayanağı “samimiyet” tir, “adalet” tir. Yani doğruluktur. Nice dünyaya nam salmış Türk Devletleri, hep “doğru nizam” üzere baki kalabilmişlerdir. Dinimiz İslam “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Hud-112) der. İnsanoğlu hayatında doğru işler yaptığı, doğru insanlarla haşrolunduğu sürece işi de gücü de her daim rast gider. Çünkü Allah, doğru olanların işlerini yoluna koyar. (Bkz. Ahzap 70-71) Önemli olan elimize geçen, karşımıza çıkan fırsatlardan; çıkarlarımız adına her yolu mübah görerek yararlanmak değildir. Önemli olan “Doğru” ne ise onu icra edebilmektir.

Doğruluk insan için en güzel erdemlerden biridir. Çünkü bu erdemi söz ve davranışlarında insanlığa yansıtabilen kişiler toplumca her zaman takdir edilir ve sevilirler. Sevilmelerinin sebebi ise insanların güvenlerini kazanmış olmalarındandır. Hatta olumsuz özelliklere sahip olan kişiler bile bu tip insanlara saygı duyarlar. Ancak doğruluk ve dürüstlük gibi hasletlerden mahrum olan kişiler toplumda sevilmezler. Çünkü onlara itimat edilmez. Doğruluk ve dürüstlük gibi hasletlerin dışında önemli özelliklere, yetenek ve becerilere sahip olsa dahi yine de o kişi itibar görmez. Örneğin birey üstün yetenekli bir müzisyen, artist, sanatçı ya da herhangi bir meslek erbabı olabilir; ancak toplum nazarında söz ve davranış olarak tutarlı değilse kabul görmez. Saman alevi gibi yanıp söner. “Devamı Haftaya”

www.gemerekhaber.com www.gemerekgundem.com.tr