mehmetguclu2603 @ gmail.com

ÜÇ HASLET

İyilik, Güzellik, Doğruluk

            Dünya genelinde etkili olan küreselleşme (globalleşme) faaliyetleri çoğu zaman geleceğe umutla bakmak isteyen insanlığı manevi açıdan karamsarlıklara itmektedir. Günümüz insanı, yaşamın tadı ve tuzu olan o tanıdığı manevi iklim havasının yoksunluğunu bugün her alanda iliklerine kadar hissetmektedir. Hemen hemen dünyalık olarak her şeye sahipken büyük bir boşluk içerisinde kaldığını, hayatında hep bir şeylerin eksikliğini duymakta ve bu duruma da bir anlam yükleyememektedir. Özellikle “Günün günü tutmaması, yeni günün bir önceki günü aratması; eski günlerin, güzelliklerin tekrar geri gelemeyeceği, yaşanılamayacağı” algısı insanlığın genelinde hakimdir. Halbuki insanların, akabinde de toplumların düzeltilmeleri oldukça basittir. Yapılacak iş neticede insanların daha önceden kendilerinde fıtri olarak var olan hasletlere tekrardan yönlendirilmeleri gerekliliğidir. Bu istikamette atılacak olan bütün adımlar eminim ki hedefine ulaşacaktır. Çünkü doğası gereği insanoğlu bu iyi hasletlere aşinadır, bunları zamanında yaşamış ve yaşatmıştır. Sadece zamanla rotadan sapmalar olmuştur. Özellikle basın yayın organlarının (radyo, televizyon, gazete, dergi, internet yayınları) tamamı bu alana seferber edilerek insanlığa aralıksız yayınlar yapılmalıdır. Bu şekilde insanda var olan iyi hasletler öne çıkarılmalı ve toplum özendirilmelidir. Bu kanallar vasıtasıyla toplum önüne iyi örnekler servis edilmeli, haber niteliğindeki izlenceler mutlaka insanları pozitif düşünmeye sevk edecek nitelikte seçilmelidir. Bir diğer husussa bireyin yetişmesinde sorumlu olan, ona nüfus eden sistem ve yapıların topluma nitelikli (ahlaklı ve karakterli) insanlar kazandırmak adına hedef ve kazanımlarını belirlemeleri gerekmektedir. Bu bağlamda bireyin kendisini de (özünü) tanıması adına sahip olduğu kültürle etkileşimli olarak yapılacak çalışmalarla bireylerin iyi hasletleri sürekli yüceltilmelidir.

            Yukarıda sıralanan durumları icra etmek, gerçekleştirmek çok zor olmasa gerek. Çünkü zor olanı insanoğlu günümüzde maalesef başarıyor ve sayıları arttıkça da başarmaya devam ediyorlar. Gerçekten de insanoğlu adına zor olan kötülüktür, çirkinliktir. Bir insanın kötülük yapabilmesi için insanlığından çıkması yani insan olma vasıflarından kendini soyutlaması gerekmektedir. Olumsuz davranışlar, bireyin özünde olmayıp sonradan kazanıldığı için insanı ruhsal yönden oldukça etkilemektedir.  Hangimizin en ufak bir tartışmadan sonra canı sıkılmaz, morali bozulmaz. Bir insanın kalbini kırdıktan, canlı veya cansız bir varlığa, doğaya zarar verdikten, başkalarının hakkını gasp ettikten sonra insan kendisini nasıl iyi hissedebilir, nasıl hiçbir şey olmamış gibi hayatına kaldığı yerden devam edebilir? Eğer birey, bu hallerden sonra yüreğinde pişmanlık hissetmiyor; aksine bu durumlardan keyif alabiliyorsa gerçekten “insan olma” adına zor olanı başarmış demektir. “Devamı Haftaya”

www.gemerekhaber.com www.gemerekgundem.com.tr