mehmetguclu2603 @ gmail.com

YERLİ VE MİLLİ OLABİLMEK…

            Bir ülke için yerli ve milli olabilmek demek: Üretilen, icat edilen nesnenin bünyesinde o millete özgü, o milletin özelliklerini yansıtan, görüldüğü anda o milleti anımsatan ve en önemlisi irade hakkının yine o ülkede olduğu, o ülkenin sahip olduğu yerli imkânlarıyla, yurt içinde yapılan ve o ülkenin kendine özgü niteliklerini taşıyan ürün anlamına gelmektedir.

            Ülkelerin yerli ve milli olabilmelerinin önemini son günlerde yaşamış olduğumuz pandemi süreciyle daha da iyi anlamış olduk. Ülkelerin yerli ve milli olarak üretim ve çalışmalarına hız verebilmeleri için başta zihinlerin yerli ve milli olmaları gerekmektedir.   Yerli ve milli olabilmek kişinin özünü tanıması, kendini tanıması akabinde özgün olabilmesi ve taklitçilikten uzak kalmasıyla mümkündür. Yerli ve milli olmak farklı bir duruştur. İnsanın yerli ve milli olabilmesi için yani üretken, özgün çalışmalar sergileyebilmesi için özünü çok iyi tanıması ve benimsemesi gerekmektedir. Özünü tanıyan kişi aynı zamanda kendisini de her yönüyle tanıyacak ve kendisini keşfederek özgürleşecektir. Özünü, onun sayesinde de kendini tanıyan birey artık özgün düşünecek ve özgün çalışmalar sergileyecektir. İşte o zaman yerli ve milli kafalara ve de yerli ve milli ürünlere sahip oluruz. Mamafih kişi özünden ne derece uzaksa özgün fikirlerden ve çalışmalardan da o denli uzak kalacak, üretken olamayacaktır. Bu durumun sonucu da ülke bireylerini malum bilinen “hayranlık ve taklitçiliğe” götürecektir.  Unutulmamalıdır ki “Taklitler, ancak aslını yaşatırlar.” Yerli ve milli olan kişi kültürünü yaşayan, gelecek kuşaklara aktaran ve onu, ilgili her alanda temsil edebilendir.

            Yerli ve milli olabilmek için milletimizin yıllanmış tecrübelerinden günümüze intikal etmiş o şahane değerler etrafında birleşip, bütünleşmek; o değerleri sıkı sıkıya sahiplenip uygulama noktasında icra etmektir. Yerli ve milli olabilmek yaşam görüşü, siyasi görüşü, ırkı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık bağıyla şereflendirilmiş olan her bir ferdin önceliğinin ülke ve millet bütünlüğü olması demektir. Öyle ki ülke ve milletin çıkarları her türlü bireysel ve grupsal çıkarın üzerinde tutulmalı ve bu uğurda çalışmalarla destek olunmalıdır.

            Sonuç olarak aziz vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşayan herkes aynı geminin yolcularıdır. Şayet gemi karaya ulaşacaksa hep beraber ulaşacağız; batacaksa da emin olun hep beraber boğulacağız. O yüzden farklılıklarımız bizlerin zenginlikleri olmalı ve ülke çıkarları için değerlendirilmelidir.

        www.gemerekhaber.com www.gemerekgundem.com.tr